top of page

5 december

Föreläsning

Normkritisk arkitektur av och med MYCKET

Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson & Mariana Alves Silva

Det är gratis!

Nästa kurstillfälle

12-13 december

På Karlsgatan 2 Västerås

5 december

skriv kort om vem du är och varför du vill delta! 

Anmälningsavgift: 300 kr!

FÅ PLATSER!

bottom of page