top of page

Bygga Hus Bygger Tjejer och Unga

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
Bobita

Projektet 'Bygga Hus Bygger Tjejer och Unga'

involverar unga i Skultuna i högstadie/gymnasieålder i bygge av ett litet hus på hjul, ett Tiny house, av återbruk. Unga med mentorer och lärare får möjlighet att engagera sig i planerandet och uppförandet av ett tiny house på hjul som skall placeras i en park i Skultuna. Huset skall fungera för ungas intressen och behov och ge dem möjlighet att uttrycka sina önskemål och visioner om mötesplats och ett liv på landsbygden.

Projektet drivs av föreningen FLIKS och ABF. Projektet planeras pågå fram t.o.m. sommar 2023. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen och Leader Mälardalen. 

Höstens workshops

Under hösten 2022 genomförde vi flera workshops med elever från Persboskolan i Skultuna. Eleverna fick i uppgift att bygga en modell på temat "en rolig plats att hänga på". Här intill ser du bilder på några modeller som byggdes i samband med workshopen. Från elevernas berättelser och modeller ser vi flera teman och frågeställningar träda fram. Se nedan. 

P1077149.JPG

Tidsplan

feb 2023

oktober 2022

Workshops

Sammanställning

av idéer

april 2023

Byggstart

Byggworkshops

april - juli 2023

september 2022

Projektstart

dec 2022

Workshops

mars 2023

Insamling av återbruksmaterial

augusti 2023

Projektslut

Teman & frågeställningar 

Hur skapar vi “mjukt”?

Hur är en ensam men inte utanför?

Hur designar vi rörelsen in och ut i TinyHuset?

Var går gränsen mellan inne och ute?

Finns det mellanrum/väntrum?

Hur gestaltas huset I relation till miljön det flyttas runt i?

Kan huset erbjuda möjligheter för tex klasser eller föreningar att anordna basar eller kiosk?

Vem, var, när och hur omskapas regler och rutiner?

Huset förändras efter behov och säsong – hur?

Hur låter vi barnen styra och vuxna lägga sig i på rätt sätt?

Vila, aktivitet, stöd och trygghet. Vem ser?

Öppna övergångar mellan ute och inne – lätt att haka på och “börja hoppa”?

Hur tar /får alla plats? När, var?

Vad behövs praktiskt för att huset skall kunna användas som flera olika saker?

Eleverna röstar fram en modell

I mars 2023 fick eleverna rösta mellan tre förslag som arbetats fram baserat på höstens workshops. 

Modellerna "Nät-kojan", "Lådan" och "Kamouflage" har tagit vara på behov och önskemål som kunde tolkas av de modeller som eleverna själva byggde under hösten.

Modellen "Lådan" vann omröstningen.

Bilden visar tre personer som står med ryggen mot kameran. I mitten av bilden syns en skylt uppsatt på en tegelvägg där det står "Tyck till!".
Bilden visar en visualisering av modellen "nätkojan" med beskrivningen "Här kan du leka, hänga, softa och vila på näten".
Bilden visar en visualisering av modellen "Lådan" med beskrivningen "Här kan du plugga, ha loppis, kiosk, fika och förvara saker."
Bilden visar en visualisering av modellen "Kamouflage" med beskrivningen "Här kan du känna att du smälter in bland träden. Kryp in, klättra upp eller slappa i taknätet."
P1077786_edited.jpg
P1077725.JPG

Vårens byggworkshops

Under våren 2023 genomförde vi flera byggworkshops med elever från Persboskolan i Skultuna.

 

I april fick eleverna bland annat mäta, såga, skruva och bygga husets golv.

Snickaren Julia från Julias Plattsättning och Bygg var med och instruerade deltagarna.

En kvinnlig snickare visar hur golvet skall läggas. I förgrunden syns en pojke vänd mot snickaren med en blå keps. I bakgrunden tre personer som ser på hur snickaren instruerar.
På bilden syns tre personers armar. En person håller en såg, den andra en tumstock och penna.
Ett barn håller i en skruvdragare under vägledning av en kvinna och skruvar fast brädor som ska bilda ett golv.
En blandad grupp skolungdomar och vuxna jobbar på att bygga golv till huset, i bakgrunden syns en molnig himmel med inslag av blått.
bottom of page