top of page

Bygga Hus Bygger Tjejer och Unga

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
Bobita

Projektet 'Bygga Hus Bygger Tjejer och Unga'

involverar unga i Skultuna i högstadie/gymnasieålder i bygge av ett litet hus på hjul, ett Tiny house, av återbruk. Unga med mentorer och lärare får möjlighet att engagera sig i planerandet och uppförandet av ett tiny house på hjul som skall placeras i en park i Skultuna. Huset skall fungera för ungas intressen och behov och ge dem möjlighet att uttrycka sina önskemål och visioner om mötesplats och ett liv på landsbygden.

Projektet drivs av föreningen FLIKS och ABF. Projektet planeras pågå fram t.o.m. sommar 2023. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen och Leader Mälardalen. 

Höstens workshops

Under hösten 2022 genomförde vi flera workshops med elever från Persboskolan i Skultuna. Eleverna fick i uppgift att bygga en modell på temat "en rolig plats att hänga på". Här intill ser du bilder på några modeller som byggdes i samband med workshopen. Från elevernas berättelser och modeller ser vi flera teman och frågeställningar träda fram. Se nedan. 

P1077149.JPG

Tidsplan

feb 2023

oktober 2022

Workshops

Sammanställning

av idéer

april 2023

Byggstart

Byggworkshops

april - juli 2023

september 2022

Projektstart

dec 2022

Workshops

mars 2023

Insamling av återbruksmaterial

augusti 2023

Projektslut

Teman & frågeställningar 

Hur skapar vi “mjukt”?

Hur är en ensam men inte utanför?

Hur designar vi rörelsen in och ut i TinyHuset?

Var går gränsen mellan inne och ute?

Finns det mellanrum/väntrum?

Hur gestaltas huset I relation till miljön det flyttas runt i?

Kan huset erbjuda möjligheter för tex klasser eller föreningar att anordna basar eller kiosk?

Vem, var, när och hur omskapas regler och rutiner?

Huset förändras efter behov och säsong – hur?

Hur låter vi barnen styra och vuxna lägga sig i på rätt sätt?

Vila, aktivitet, stöd och trygghet. Vem ser?

Öppna övergångar mellan ute och inne – lätt att haka på och “börja hoppa”?

Hur tar /får alla plats? När, var?

Vad behövs praktiskt för att huset skall kunna användas som flera olika saker?

bottom of page