tinyhousestort_edited_edited_edited.png

För Tjejer av Tjejer

- Ett hållbart Tiny house projekt

Praktisk utforskning av boendenormen

normkreativ process

I det här projektet bygger vi ett litet hus på hjul, ett Tiny house, med mestadels material som är begagnat, återvunnet, överblivet, skevt, fult eller material som helt enkelt anses vara skräp. Med det här projektet vill vi utforska och demonstrera hur ett normkreativt, resurssnålt och hållbart byggande och boende kan se ut. Vi vill bjuda in andra tjejer och icke-män att bygga med oss!

 

Under vintern och våren arrangerar vi tillsammans med ABF föreläsningar på temat normkritik och arkitektur.

 

VILL DU BYGGA MED OSS? 

Under vintern och våren kommer vi att arrangera kurser i Tiny house bygge där du kan vara med och delta. Träffarna kommer att ledas av en snickare.Träffarna vänder sig främst till dig som är kvinna eller icke-man. Exakta datum hittar du under

på-gång fliken! 

 

 

Insamling och bearbetning av material/återbruk

folkbildning!

synliggöra kvinnor som bygger!
tinyhousetext_edited.png
Inkludering av kvinnor & icke-män i byggprocessen

Bygget är en del av utställningen Hållbara rum på Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås som pågår mellan 7 november 2020 och 8 augusti 2021. Besök oss där!

Du hittar oss längst bort till vänster från entrén. 

Projektet stöds av: